درباره دکتر محمود نبی نژاد

Master دوره های تکمیلیNLP ، متخصص هیپنوتیزم اریکسونی و شخصیت شناسی پیشرفته اناگرام
همچنین دارای مدرک لیسانس مدیریت بازرگانی و ارشد بازاریابی بین الملل از دانشگاه سراسری می باشد.